آیا میشه بدون بروز علائم آپاندیس، آن را عمل کرد؟

سوال واضح من این است که آیا می‌توان آپاندیس که در قسمت انتهایی روده قرار دارد را بدون اینکه علائم و دردی داشته باشد، عمل کرد و بدون مساله و مشکل و ناراحتی، زندگی کرد؟