علت گریه بی‌دلیل یا مداوم چیست؟

دوستان اگه کسی میدونه بگه که وقتی زود گریمون میگیره بخاطر چیه… احساساتی بودن زیاد علتش چیه؟
من چند وقتیه که زود گریم میگیره و تو خلوت با خودم حرف میزنم… خیلی ورزش میکنم ولی باز خیلی درگیر این چیزام… لطفا اگه میتونین راهنمایی کنین