در رابطه با دسته‌بندی گزارش مشکل

در این قسمت میتوانید مشکلاتی که در استفاده از خدمات درمانکده داشتیه اید را مطرح کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت به حل این مسائل و مشکلات می‌پردازند.