همسرم هپاتیت ب داردهنگام رابطه دهانی جنسی از چه چیز برای پیشگیری استفاده بکنم؟

آیا هپاتیت ب از طریق رابطه جنسی دهانی منتقل می‌شود؟