آیا درد قلب در طول روز طبیعی است؟

من در طول روز چند بار دچار درد در ناحیه قلبم میشوم. در هنگام پیاده روی یا فعالیت های فیزیکی طولانی نیز این درد قلب حس میشود؟ آیا قلب درد من طبیعی است؟