واریکوسل چیست؟ چه علائمی دارد و چطور باید از ابتلا به آن جلوگیری کرد؟

بیماری واریکوسل که مربوط به مردان میشود، چیست و چه علائمی دارد و چطور میتوان از آن جلوگیری کرد؟