لیپوساکشن یا چربی‌کِشی چیست و بهترین پزشک آن کیست؟

لیپوساکشن یا چربی‌کِشی چیست و چطور میتوانم در درذمانکده نوبت انجام آن را نزد بهترین پزشک این کار ثبت کنم؟