کم شدن آب واژن را چطور می‌توانیم رفع کنیم؟

بیماران یا کاربران سوال متداولی می‌پرسند که «کم شدن اب واژن را چطور می‌توانم رفع کنم؟» لطفا راهنمایی کنید