حساسیت غذایی یا آلرژی؟

من به خوردن خوراکی های تند و شیرین حساسیت دارم در واقع وقتی این خوراکی‌ها رو می‌خورم، به یک باره حس میکنم که گلویم گرفته شده و احساس نفس تنگی می‌کنم
تشخیص و درمان شما برای حساسیت غذایی من چیست؟
ممنون