درمان بزرگ شدن طحال بعد از شیمی درمانی ناشی از سرطان لنفوم چیست؟

کسی که سرطان لنفوم داشته باشد! و بعد 3 سال از شیمی درمانی و عمل غده لنفوم، الان طحالش بزرگ شده‌باشد نشانه چیست؟ بخاطر سرطانه یا غده در آن قسمت باعث بزرگ شدنش شده، خطرناک است؟