علت درد مداوم قفسۀ سینه‌ام و خون در مدفوعم چیست؟

چند روز درد مستمر قفسه سینه و خس‌خس شدید سینه و خون رقیق در مدفوع و بی‌حسی و گزگز پهلوی چپ و احساس ورم زیر شکم چپ دارم در سینه شدید هستش. علت چیست و چطور می‌توانم درمانش کنم؟