مشکل ادرار خونی ام را چطور برطرف کنم؟

باید چه کنم تا ادرار خونی برطرف بشه؟ در واقع باید چه موادغذایی مصرف کنم ادرار خونی بر طرف بشه