آلزایمر موروثی است؟ میترسم که به آلزایم مبتلا شوم!

من ۴۳ سالمه دو بار میشه که صبح از خواب بیدار شدم هیچی یادم نیومد حتی خودم که کیستم به شدت ترسیدم فورا آلزایمر به ذهنم رسید رفتم دکتر عکس ام آر ای گرفتم و لکه سفید در مغزم دیده شده دکتر دارو تجویز کردند الان یک ماهه دارو مصرف میکنم ولی بازم صبح همون حالت یک بار اتفاق افتاد خیلی میترسم من پدرم آلزایمر داشت خیلی سخته و خیلیم میترسم کاش آلزایمر ریشه کن میشد