درمان دیابت نوع 1 کودک چطور امکان پذیر است؟

ببخشید من یه دختر 4ساله دارم که مبتلا به دیابت نوع1شده والعان دارم براش انسولین تزریق میکنم، دنیا برام سیاه وتار شده تمام روزم شده گریه، دارویی براش ساخته نمیشه به این زودی؟ یا راه نجاتی از این بیماری نیست